Estalvi

Amb una finestra de PVC vostès podran aconseguir estalviar molts diners amb calefacció i aire condicionat, gràcies al seu gran aïllament tèrmic; i aconseguir també un ambient agradable i silenciós gràcies al seu aïllament acústic. Aquests aïllaments no els aconsegueix cap altra finestra del mercat .

Transmitància tèrmica dels perfils segons la norma UNE-EN ISO 10077-1
Material del perfil Transimtànica tèrmica (W/m2K)
Metàl·lic 5.7
Metàl·lic RPT (Alumini rotura pont tèrmic) (4mm ≤ d < 12mm) 4
Metàl·lic RPT (Alumini rotura pont tèrmic) (d ≥ 12mm) 3.2
Fusta dura (p= 700 kg/m3 y 60mm d'espessor) 2.2
Fusta tova (p= 500 kg/m3 y 60mm d'espessor) 2
Perfils buits de PVC (2 càmeres) 2,2
Perfils buits de PVC (3 càmeres) 1,8
Perfils buits de PVC (5 càmeres) 1,3
Perfils buits de PVC (7 càmeres) 0.79

Aconseguiran no veure mai més plorar una finestra, ja que les finestres de PVC no condensen i a més gairebé no necessiten manteniment.

 

  • Cura regular dels marcs amb un rentavaixelles corrent o amb un producte específic per a pvc.
  • Neteja dels vidres amb aigua temperada clara i una bona camussa.
    Greixar lleugerament totes les ferramentes mòbils amb una gota d’oli per a ús domèstic.
  • Netejar les juntes amb aigua clara i greixar amb un llapis de silicona.

Aquí poden mirar la finestra que tenen muntada actualment i comparar-la amb una finestra de PVC Hermetic ®

¿Quina finestra tens muntada a casa teva?

Tots els càlculs anteriors estan realitzats amb PVC de tres càmares U (1.8 W/m²K)
Les nostres finestres son de PVC de 5 càmares U (1.3 W/m²K)
Disposem de fusteria sistema GENEO® certificat per a cases pasives U (0.79 W/m²K)

Quan més baix és el valor. U (W/m²K) més aïllament aconseguirem

L’esquema anterior està extret de la “Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios” del Ministeri d’Indústria.