AcabatsAcabats de Marc sense Persiana

Acabats amb Registre de Persiana1- Marc Solape:

Perfil d’una sola peça, que porta incorporat el tapajunts, i una vegada subjectat a la paret ja esta acabat per la part interior. Es un perfil lliç, sense cap retranquejat, el que facilita la seva neteja.

 

2- Marc amb tapeta:

Perfil format per un marc i una tapeta col·locada a posterior. Primer es subjecta el marc i després afegim tapetes al voltant de tota la finestra per fer l’acabat.

Dintre d’aquest tipus d’acabat oferim la possibilitat de fer-ho amb tres tapetes diferents:

  1. Pletina de 5 cm d’ample per 2 mm de gruix.
  2. Tapajunts de 5 cm d’ample per 1 cm de gruix.
  3. Tapajunts de 8 cm d’ample per 1 cm de gruix.

La subjecció de les tapetes es fa amb silicona especial per PVC, i pega especial per PVC.
(La col·locació del tres tipus de tapetes es la mateixa).
3- Marc continuat amb tapa de PVC espumada:

En aquest tipus el marc incorpora la tapa de registre de la persiana. Aquesta tapa es de Pvc de 24 mm i va clipada amb llistons a presio. Cal destacar que amb aquest sistema la mida de la persiana es disminuirà ja que ha de poguer pasar pel forat del registre.

4- Caixó monobloc de persiana:

En aquest tipus de registre, la persiana va col•locada dintre d’un caixó de PVC estanc, el cual va subjectat en la part superior del marc de la finestra. Aquest caixó incorpore una tapa de PVC a pressio per la part interior.

5- Tapa de registre amb cargols:

Aquets tipus de tapa de registre es el més habitual, pràctic i eficient. Consisteix en una tapa amb cargols (i taps per tapar-los) i una escuma de alta densitat col•locada sota de la tapa, la cual ens dona un gran aïllament.

A Hermétic tenim tres opcions a fer:

  1. Tapa de PVC del mateix color que la finestra. Aquesta tapa de registre es fa servir en el acabat amb Marc de Solape.
  2. Tapa de PVC del mateix color que la finestra pero enmarcada dintre del tapajunts. Aquesta tapa de registre es fa servir en el acabat de Marc amb Tapeta.
  3. Tapa de DM HIDROFUG d’alta Densitat amb un aïllament similar al de la finestra. Es un acabat modern i totalment diferent al que es fa habitualment, ja que aquesta tapa es pot pintar del mateix color que la paret i així conseguim integrar el registre i disminuir el volum de la finestra.