Vidres

El vidre és juntament amb la fusteria un component molt important d’un sistema de tancament, l’elecció del vidre ajuda a millorar les prestacions de la seva finestra o balconera, el vidre és pot dividir bàsicament en dos tipus:

Senzill: Tal com indica el nom és tracta d’un sol vidre i el seu valor d’aïllament és de (W/m²K) = 5,7

Càmara: El vidre de càmara te la particularitat de que son dos vidres separats per una càmara d’aire (aquesta càmara es pot omplir de gasos nobles millorant així l’aïllament), així quan parlem per exemple d’un vidre de càmara de 4/6/4 estem dient que hi ha dos vidres de 4mm separats per una càmara d’aire de 6mm.

Aquesta tipus de vidre permet un millor aïllament tèrmic i/o acústic, sent el més eficient per posar en una finestra.

En el següent quadre podem veure la diferència d’aïllament canviant simplement la mida de la càmara d’aire:

Dins dels vidres de càmara també trobem els vidres baixos emissius que tenen la particularitat de portar una películ·la transparent que n’augmenta l’aïllament tèrmic, en el següent quadre veiem aquest fet:

En el gràfic següent veureu la eficiència dels diferents tipus de vidres tant a l’estiu com a l’hivern amb les temperatures d’exterior i interior i el guany que tenim amb cada un d’ells. Prenen com a referència la temperatura de l’exterior (Tª Ext) veiem a la dreta de cada vidre quina temperatura te el vidre a l’interior.

Dins dels vidres baixos emissius també trobem els de control solar, que el que fan és repel·lir els rajos del sol per a que no generin calor dins de la vivenda, tal i com veiem en el quadre següent:

Amb aquest vidre aconseguim un aïllament tèrmic de U (W/m²K) = 1 

Un altre tipus que trobem dins els vidres de càmara és el vidre laminat, que ens augmenta l’aïllament acústic i la seguretat. Com podeu veure en el gràfic següent, en una de les dues cares del vidre hi ha dos vidres enganxats per una làmina de plàstic transparent. Això te doble funció, per una banda guanyem en seguretat davant de vandalisme i per l’altra banda aconseguim un millor aïllament acústic.

Seguidament us mostrem una taula d’aïllament acústic depenent del gruix dels vidres emprats.

Db són els decibels, a més decibels tindrem més aïllament acústic.

Els perfils de les nostres finestres tenen un aïllament de 45Db. I U (W/m²K) = 1.3 d’aïllament tèrmic.

En aquest sentit tindríem moltes combinacions possibles, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per a trobar la combinació que més s’adapti a les vostres necessitats.